Suomen ja Venäjän rajan ylittävä kanava avataan uudelleen ilman pakotteita

Saimaan kanava avataan virallisesti jälleen maanantaina, vaikka liikenteen palautuminen riippuu jää- ja sääolosuhteista.

Kanavaviranomaiset ilmoittivat perjantaina, että vuotuinen liikennekausi rajan ylittävällä vesiväylällä alkaa 28. maaliskuuta. Jäänmurto kanavalla ei kuitenkaan ole vielä alkanut.

Mukaan Juuso KummalaLiikenneviraston (FTIA) infrastruktuurin pääsy- ja tiedotusjohtajan mukaan jäänmurtoyritykset näkevät Saimaan kanavalle tulemisen riskialttiina.

"He pelkäävät, että merestä saapuvat jäänmurtaja-alukset voivat jäädä loukkuun Saimaalle. Laiva voi jäädä loukkuun, jos esimerkiksi kanava suljettaisiin jostain syystä," Kummala kertoi Ylelle ja lisäsi, että virasto neuvottelee riskienhallinnasta laivaoperaattoreiden kanssa.

Tarkka liikenteen alkamispäivä ilmoitetaan myöhemmin jää- ja sääolosuhteiden perusteella.

Epäilysten avaaminen uudelleen sanktioiden vuoksi

Hieman yli viikko sitten oli epäselvää, avautuuko Saimaan kanava ollenkaan, johtuen mahdollisista EU-pakotteista Venäjälle vastauksena sen hyökkäykseen Ukrainaan.

Lähes puolet kanavasta sijaitsee Venäjältä vuokratulla alueella.

"Suomi noudattaa EU:n pakotepolitiikkaa, mutta pakotteet eivät koske Saimaan kanavan liikennettä, joten kanava voidaan avata normaalisti," sanoi Saimaan kanavan edustaja, Minna Kivimäki. Hänet nimitettiin viime vuonna hallituksen toimesta Suomen ja Venäjän välisen kanavavuokrasopimuksen toimeenpanoa valvovaan tehtävään.

Kanava avataan yleensä uudelleen maaliskuun lopussa tai huhtikuun alussa sääolosuhteista riippuen. Jäänmurtajien ansiosta käyttökausi kestää 9-10 kuukautta ja luonnollinen avovesikausi noin seitsemän kuukautta.

Kanava on avoinna veneille ja laivoille 24/7 tänä aikana. Enintään 82,5 m pitkät ja 12,6 m leveät alukset voivat kulkea reittiä ilman erityistä lupaa.

Avaintie teollisuudelle

Vuonna 1856 valmistunut 43 kilometriä pitkä kanava yhdistää laajan Saimaan järvialueen Suomenlahteen Viipurin lähellä. Lähes puolet siitä sijaitsee Venäjältä vuokratulla alueella.

Kanava on tärkeä reitti monille Itä-Suomen metsä- ja puunjalostusyrityksille, jotka kuljettavat tuotteitaan ulkomaille.

Viranomaiset ovat päättäneet toteuttaa kanavalle 95 miljoonan euron jälleenrakennusprojektin, joka laajentaa sulkuja ja nostaa koko vesiväylän vedenkorkeutta. Viime vuoden lopulla Liikennevirasto päätti kuitenkin lykätä hanketta rakentamisen tarjouskilpailun teknisten ja hallinnollisten ongelmien vuoksi.

Kanava oli asialistalla Suomen ja Venäjän presidenttien välisissä keskusteluissa viime lokakuussa.

Source: The Nordic Page


Posted

in

by

Related Posts