ФАКТИ: Правителството ще промени закона за принудителното осиновяване

ФАКТИ: Правителството ще промени закона за принудителното осиновяване

* Целта е да се осигурят на деца, чиито биологични родители се считат за „постоянни” без родителски способности, по-добри възможности за детство и възпитание със стабилни семейни отношения.

* Правителството ще промени закона с пиесата „Първо децата“. Ако получи мнозинство, вече няма да има изискване родителите „постоянно“ да не могат да се грижат за детето. Времевата перспектива може да е по-кратка.

* Принудителното осиновяване често протича по следния начин:

– Общината препоръчва на Националния апелативен съвет принудително осиновяване на дете.

– Националният апелативен съвет взема решение.

– Ако Националният апелативен съвет приеме препоръката на общината и решението не бъде отнесено до съда, детето ще бъде осиновено веднага.

– В повечето случаи родителите обжалват решението. Докато делото тече в съда, детето е или в приемно семейство, или в семейството, което е подала молба за осиновяване.

Източници: Национален апелативен съвет, Vive, Ritzau

Източник: Скандинавската страница


Дата:

Автор:

Категории:

Tags:

Подобни публикации: